Kurser i min masterexamen

Kurs Kod Omfattning Lärosäte
Numerisk analys: Examensarbete for masterexamen NUMM03 30 hp Lunds universitet
Numerisk analys: Seminariekurs NUMN27 7.5 hp Lunds universitet
Numerisk analys: Simuleringsverktyg NUMN26 7.5 hp Lunds universitet
Numerisk analys: Numeriska metoder för differentialekvationer NUMN32 7.5 hp Lunds universitet
Matematik: Analytiska funktioner MATM12 15 hp Lunds universitet
Matematik: Matematisk modellering MATM20 7.5 hp Lunds universitet
Matematik: Variationskalkyl MATC25 7.5 hp Lunds universitet
Numerisk analys: Numerisk approximation NUMN19 7.5 hp Lunds universitet
Numerisk analys: Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy NUMN21 7.5 hp Lunds universitet
Matematik: Ordinära differentialekvationer 1 MATC12 7.5 hp Lunds universitet
Kulturslöjd - tradition, hantverk och nytänkande 6KS000 7.5 hp Umeå universitet
Kulturvetenskaplig introduktionskurs Argumentationsanalys, språkfilosofi och humanvetenskaper 758G01* 10 hp Linköpings universitet

* Kursplan för 758G51, en senare iteration av kursen.