Kurser i min kandidatexamen

Kurs Kod Omfattning Lärosäte
Matematik: Lineär algebra 1 MATA22 7.5 hp Lunds universitet
Matematik: Envariabelanalys MATA21 15 hp Lunds universitet
Matematik: Algebrans grunder MATA23 7.5 hp Lunds universitet
Matematik: Lineär algebra 2 MATB22 7.5 hp Lunds universitet
Matematik: Flervariabelanalys 1 MATB21 7.5 hp Lunds universitet
Matematik: Flervariabelanalys 2 MATB23 7.5 hp Lunds universitet
Matematik: Lineär analys MATB24 7.5 hp Lunds universitet
Matematik: Diskret matematik MATB25 7.5 hp Lunds universitet
Matematisk statistik: Grundkurs MASA02 15 hp Lunds universitet
Matematisk statistik: Sannolikhetsteori MASC01 7.5 hp Lunds universitet
Numerisk analys: Grundkurs NUMA41 7.5 hp Lunds universitet
Numerisk analys: Beräkningsprogrammering med Python NUMA01 7.5 hp Lunds universitet
Numerisk analys: Numerisk lineär algebra NUMB11 7.5 hp Lunds universitet
Numerisk analys: Examensarbete för kandidatexamen NUMK11 15 hp Lunds universitet
Teoretisk fysik: Matematiska verktyg FYTB02 15 hp Lunds universitet
Fysik: Introduktion till universitetsfysik, med mekanik och ellära FYSA12 15 hp Lunds universitet
Programmeringsteknik - fördjupningskurs EDAA01 7.5 hp Lunds universitet
Algoritmer, datastrukturer och komplexitet EDAF05 5.0 hp Lunds universitet
C-programmering EDAA25 3.0 hp Lunds universitet
Kultur och värde: Moralfilosofi och estetik 758G04* 7.5 hp Linköpings universitet

* Kursplan för 758G54, en senare iteration av kursen.